Amerikos jūrų pėstininko laiškas JAV leftistams – kovotojams prieš Trampą

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/amerikos-ju... 2017-03-20 09:04:50, skaitė 1991, komentavo 0

Amerikos jūrų pėstininko laiškas JAV leftistams – kovotojams prieš Trampą

Aš žinau, kad esame nepažįstami. Žinau, kad jūs apie mane net negalvojate, o jeigu ir prisimenate, tai tikriausiai galvojate kažką negero.

Aš esu „šovinistas“ ir „patriarchato šalininkas“ feminisčių požiūriu. Aš „imperialistas“ ir „valstybinio represinio aparato dalis“ apsirūkiusiems ir apžėlusiems hipiams. Aš „engėjas“ profesionaliems kovotojams už visokių mažumų teises. Dvidešimtmečiams visažiniams iš koledžų aš esu idiotas, kuris nuėjo į armiją, kadangi buvo „nepakankamai protingas“, kad eitų gauti bakalauro laipsnio kokioje nors humanitarinėje nesąmonėje. Ir už tai jie manęs irgi kažkodėl nekenčia.

Aš esu tas vyrukas su uniforma ir šautuvu, kuris pasirašė kontraktą už pusantro minimalaus atlyginimo, kad jūs, marksistiniai debilai, galėtumėte saugiai mane skųsti dėl to, kaip aš tą saugumą užtikrinu. Tai štai. Turiu jums žinią.

Aš matau jus ten, Portlende, Čikagoje, San Franciske… Sėdinčius sumautose paskaitose apie genderinį identitetą kokiame nors humanitariniame universitete… Gaunančius viską, ko tik norite isterijų ir verkšlenimų pagalba, nes tai visada suveikdavo nuo tų laikų, kai mamytės nutrenkė jus vaikų darželiui prieš 20 metų. Šiuo momentu jūs esate itin įniršę dėl prezidento rinkimų rezultatų, kur laimėjo ne tas vyrukas (ir apskritai vyrukas, dėl ko jums labai skaudu).

Rašau visa tai ne tam, kad apšviesčiau politikoje ar paaiškinčiau jums kaip veikia rinkikų sistema, ar pademonstruočiau, kad elgiatės kaip veidmainiai idiotai. Ne, pas mane yra kur kas paprastesnis manifestas.

Žinote, aš skaitau, ką jūs rašote Tviteryje, Feisbuke ir įvairiausiuose jūsų internetiniuose susibūrimuose. Aš matau žinių laidose, kaip jūs daužote vitrinas, deginate automobilius ir puldinėjate tuos, kurie nepritaria jūsų idėjoms. Aš matau, kaip jūs ten feminisčių ir rasistinius šūkius bliaunančių juodųjų minioje mėtote akmenis ir butelius į policininkus, kurie mėgina įvesti tvarką mūsų miestų gatvėse. Aš atpažįstu jūsų retoriką. Aš žinau, kad visa ta retorika („engiamųjų, nuskriaustųjų“) užgimė marksistų aktyvistų ir „intelektualų“ tarpe, tų pačių, kurie pastūmėjo amerikiečių kairiuosius peržengti sveiko proto ribą. Aš žinau, kad jūs laikote savo „progresyvias“ mantras neginčijamu iš dangaus nuleistu atsakymu į bet kokį klausimą, ir tas tikėjimas leidžia jums teisinti savo totalitarias politines pažiūras ir veidmainišką vienpusiškumą, kalbant apie prievartos leistinumą. Jūs propaguojate neapykantą pusei šalies gyventojų už tai, kad jie atseit kažką nepakankamai myli. Jūs daužote oponentus plakatais su užrašais „Meilė stipresnė už neapykantą“.

Bet aš taip pat žinau, kad jūs bailiai.

Aš tai žinau, kadangi jūs ir toliau rėkaujate, rašinėjate tinklaraščiuose, protestuojate ir netgi griebiatės smurto, tačiau jūs taip ir nepradėjote to „sukilimo“, apie kurį pastoviai pliurpiate. Jeigu jūs tikrai tikite, kad jūsų reikalas teisingas ir kad jus palaiko dauguma, ir kad vyriausybė turi būti nuversta, kad atsilaisvintų vieta jūsų pažangiai socialinei utopijai, saulės šviesai ir kitoms nesąmonėms – tai paimkite savo ginklus ir pradėkite revoliuciją, kaip visi komunistiniai radikalai darydavo anksčiau kitose šalyse.

Matote, aš priklausau organizacijai, kuri didžiąją praėjusio šimtmečio dalį ruošėsi kariauti su svetimšaliais komunistais – ir aš labai netgi gerbiu tuos Ivanus, kurie buvo pasirengę bet kuriuo momentu paimti savo kalašnikovą ir iššokti parašiutu kur nors virš Kalifornijos. Tai reikalauja tam tikro narsumo, žinote.

Jūs į juos nepanašūs. Iš tikrųjų jūs esate visiška jų priešingybė.

Ivanai buvo uniformuoti. O jūs – riebalinio pozityvo šalininkai, kurie boikotuoja aviakompanijas, kai jų sėdynės per ankštos jūsų užpakaliams, užsiaugintiems ryjant po 9000 kalorijų per dieną.

Ivanai buvo tikri vyrai ir tuo didžiavosi. Jūsų gretose krūva transvestitų ir psichuotų moterų su žaliais plaukais.

Ivanai dirbo, kasė anglį šachtose ir medžiojo vilkus už Uralo. Jūs isteriškai reikalaujate „socializmo“ kadangi netikėtai sužinojote, kad negalėsite susirasti darbo su „oriu“ atlyginimu (nuo dešimties gabalų per mėnesį, sulaukus 24 metų amžiaus su moksliniu laipsniu meno srityje, įgytu už kreditą). Jūs nė vienos dienos savo gyvenime nedirbote savo rankomis.

Ivanai buvo Stalingrado, Afganistano ir dešimčių karų visame pasaulyje veteranai. Jūs nežaidžiate Call of Duty nes žaidimas pernelyg žiaurus ir seksistinis.

Ivanai mokėjo taikliai šaudyti. Tie jūsų „aktyvistai“, kurie turi kokį nors ginklą, paprastai meta jį net neiššovę ir bėga, jei netoliese kažkas apiplėšė degalinę.

Ivanai traiškė džichadistus tūkstančiais. Jūs stengiatės suprasti islamistus ir jiems atleisti ir kviečiate kiek galima daugiau jų persikelti į mūsų šalį.

Jūs visi turite priežasčių neapkęsti Amerikos, ir visai nesvarbu, ar aš jums pritariu. Aš daviau priesaiką, kaip padarė mano broliai ir seserys su antpečiais – mes prisiekėme ginti šalį ir jos idealus nuo visų priešų abiejose sienos pusėse. Aš visada ginsiu jūsų žodžio laisvę ir teisę reikšti pilietinę poziciją teisėtais protestais, nepriklausomai nuo to, pritariu aš jums, ar ne. Ir vis dėlto, jūs, iš visko sprendžiant, pradėjote manyti, kad revoliucija ir ginkluotas smurtas yra leistini, o tai jau daro jus Jungtinių Valstijų, kurias aš prisiekiau ginti, priešais. Pabandykite tai padaryti ir aš jums parodysiu, kas yra karas.

Jūs vien tik kalbate ir kalbate – apie sukilimą, separatizmą, naują pilietinį karą, apie tai, kad „rasisto-seksisto-homofobo-nacisto-ksenofobo-diktatoriaus-islamofobo-superturtingo eksploatatoriaus“ Donaldo Trampo atėjimas į valdžią – tai puikus katalizatorius tam, kad „drauge pakiltumėte ir sugriautumėte sistemą“ (iš tikrųjų turite galvoje – sunaikinti amerikietišką gyvenimo būdą).

Nagi, liaukitės pagaliau kudakuoti ir apsispręskite – taip ar ne.

Mes laukiame.

Geležinis Maikas