Ujama Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2017-04-28 20:40:30, skaitė 3036, komentavo 0

Ujama Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja

Visa LT liberalioji visuomenė stojo ginti terorizuojamos, represuojamos, visaip diskriminuojamos Lietuvos gėjų ir lesbijiečių (sako, australai jau priskaičiavo apie 50 rūšių žmonių seksualinių mažumų, kurios pačios nežino, kas tokie yra) bendruomenės teisių. Pagrindas tapinoidinio orgazmo: Telšiuose sąžininga mokytoja paskelbė mokslinės statistikos neginčijamai konstatuotą ir moksliniais tyrimais pagrįstą faktą - didžiausi žmonijos nusikaltėliai turėjo seksualinių problemų ir tenkindavosi iškrypusiu būdu. Todėl ir žudikai buvo sutinkamai su savo seksualine orientacija - aistringi. Tradicinė visuomenė su laiku atsirenka tuos savo elgesio, narių tarpusavio santykių modelius tokius, kurie įrodė savo gyvybingumą, stiprina visuomenę, padeda jai išlikti, išgyventi konkurencinėje kovoje už būvį. Kolonizatoriai, priešingai, norėdami tokią naciją pavergti, visada tokios visuomenės gebėjimą išgyventi siekdavo susilpninti diegdami nepriimtinus tai visuomenei elgesio algoritmus, svetimas vertybes, skatindami žemiausius žmogiškus instinktus, iškrypimus, kurie anksčiau būdavo slopinami tos visuomenės per amžius išugdytų tradicijų, įvairių tabu, draudimų formoje. Tokioje tradicinėje visuomenėje paprastai mokytojas yra visada gerbiamas žmogus, kadangi šios profesijos atstovams visuomenė dažnai deleguodavo tradicinių vertybių saugotojų ir perdavimo ateities kartoms sakralinę funkciją. Liberalių tapinoidų viešas siautėjimas liejant tulžį ir prakeiksmus mokytojai yra kruopščiai, kryptingai ir jau ilgą laiką vykdomas vakarų sorosinių kolonizatorių plano dalis - taip siekiama iš vidaus sunaikinti nacijos gyvybines galias, sugriauti apsaugines tautos funkcijas, įdiegti tautos sąmonėje savižudiškas pažiūras, sunaikinti tautos gebėjimą išgyventi. Kai tautos didvyriais paskelbiami nusikaltėliai, tauta praranda savo identitetą, nes tautos istorija tampa nusikaltėlių nusikaltimų šlovinimo farsu. Kai vietoje tradicinės šeimos vertybių imamos ginti seksualinių mažumų privilegijos, imami persekioti tradicinių vertybių saugotojai, tokia tauta yra pasmerkiama lėtam genocidui, tokiai tautai nubrėžiama suicidinė vystymosi trajektorija - tai yra biblinės tiesos.
Liberalai - šalin savo nešvarias letenas nuo sveikos šeimos ir garbingos mokytojos! Liberalai, jūsų seksualinei isterijai yra tam skirtos vietos a la Manfactory - ten ir tapšnokitės.