Kapitalizmas, kuris naikina žmonija, paversdamas žmones žvėrimis

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/kapitalizma... 2017-06-13 09:19:27, skaitė 2972, komentavo 0

Kapitalizmas, kuris naikina žmonija, paversdamas žmones žvėrimis

Vakarietiška ekonomikos sistema skatina godumą ir juodina tokias sąvokas kaip bendradarbiavimas, kolektyvizmas ir sveika konkurencija. Šiuolaikinėje politinėje situacijoje į paviršių išplaukė visas mėšlas. Pasidarė aišku, kad pasaulyje klestintis kapitalizmas iš tikrųjų pūva savo paties atmatų baloje. Ir štai kodėl.

1. Kapitalistinės korporacijos kenčia nuo asmenybės sutrikimų, kuriuos galima būtų apibūdinti kaip antivisuomenišką elgesį, tikros užuojautos ir atgailos nebuvimą. Tuo pat metu visą tą kapitalistinę mašiną maitina akcininkų reikalavimai, o šie reikalauja tik vieno – dividendų. Jeigu pasiųstume į bet kokios korporacijos būstinę psichiatrą, jis ten visiems nustatys tą pačią diagnozę – psichopatija.

2. Kapitalizmas skatina godumą. Tačiau godumas naudingas tik kapitalistams. Normaliems žmonėms tai tėra visuomeninis ir dvasinis sunaikinimas, nekalbant jau apie tai, kad tai kenkia mūsų socialinėms grupėms, kurios susiburia altruistiniais pagrindais, taip pat daro didžiulę žalą atjautai ir rūpinimuisi kiekvienu vargstančiu.

3. Kapitalizmas – tai parazitinė privilegijuotos mažumos ir turtinio viešpatavimo sistema. Ji suteikia keliems turtingiems žmonėms valdžią ir teisę pirkti bei parduoti darbo vietas, tarytum tai tebūtų skaičiai, o ne žmonės. Tai reiškia, kad tokie žmonės gali suburti ar sunaikinti ištisas bendruomenes, kurios yra priklausomos nuo tų darbo vietų.

4. Kapitalistai šlovina laisvę ir individualizmą, ir tuo pat metu naikina laivę bei individualizmą visiems, išskyrus save. Didžioji žmonių dauguma, tie, kurie kiekvieną dieną vaikšto į darbą, privalo vykdyti įsakymus ir laikytis taisyklių, veikti kaip mašinos ir sąmoningai riboti savo kūrybinį potencialą vien tam, kad korporacijos žertųsi pelną pagal tas schemas, kurias jie vieni ir težino.

5. Kapitalistai apjuodino bendradarbiavimo ir kolektyvizmo sąvokas, tačiau sukūrė masinius gamybinius procesus, kurie kaip tik ir pagrįsti minėtais principais. Kapitalistinė sistema reikalauja, kad taptume gigantiškos komercinės sistemos sraigteliais. Realiai kapitalistai bijo tik vieno: prarasti kapitalą, ir todėl jie ir duoda mums kolektyvinį monotonišką darbą, kad galėtume tik skųstis ir pervargti, pervargti ir skųstis.

6. Kapitalizmui reikalinga didžiulė propagandos sistema, kuri pastoviai mus įtikinėja, kad tai vienintelė įmanoma sistema. Propaganda paverčia žmones vartotojais ir visa tai daroma per reklamą, marketingą, pramogas ir netgi per taip vadinamas „naujienas“. Milijonai žmonių visame pasaulyje dirba, realizuodami savo kūrybinį potencialą gėrio labui, nė neįtardami, kad visas tas gėris įbruktas su vieninteliu tikslu – kad mes turėtume bent šiokį tokį tikslą gyvenime, nes juk turime kažkuo pateisinti faktą, kad vaikštome į darbą, kurio neapkenčiame.

7. Kapitalizmas – tai principas, kuriame principas „1 doleris = 1 balsas“ totaliai dominuoja principo „1 žmogus = 1 balsas“ atžvilgiu. Vienas žmogus, turintis didesnę kapitalo dalį, turi daugiau valdžios negu milijonas žmonių, turinčių maždaug tokio pat dydžio kapitalą bendrai paėmus. Turtingi žmonės naudoja savo pinigus, kad dominuotų. Prie kapitalizmo tie, kurie laiko savo rankose finansus, turi ir valdžią, ir pasirinkimo teisę, o tiems, kurie pinigų neturi, telieka valdžios ir pasirinkimo teisės iliuzija.

9. Kapitalizmas įteisina savanaudiškumą be jokios moralės ar sveiko proto. Kapitalizmas nesirinks: ekologija ar pelnas. Ir visa tai veda į aplinkos degradaciją, bendruomenių irimą, tautų naikinimą, kolonizacijas, karus ir kitas masinio naikinimo formas. Savanaudiškumas verčia kapitalistą ieškoti pelno absoliučiai visur, nepriklausomai į žalą, kuri bus padaryta kitiems žmonėms, bendruomenėms, tautoms ir planetai. Savanaudiškumas verčia kapitalistą sunaikinti bet kokį varžovą, ekonominę sistemą ar mąstymo būdą, kurie gali kliudyti tai nesibaigiančiai kovai už pelnus. Siekdami savo tikslų, kapitalistai aukoja ištisas valstybes.

10. Kapitalizmas – ne draugas demokratijai, pastaroji yra pati geriausia kaukė, paslepianti faktą, kad valdo pinigai ir oligarchai, o ne žmonės. Kapitalistai visada renkasi kapitalizmą, nors iki paskutinio momento dangstysis demokratija. Jei žmonės panaudos demokratiją kapitalistų valdžiai susilpninti, kapitalizmas akies mirksniu paleis į darbą visas prieinamas priemones, netgi fašizmą ir koncentracijos stovyklas, kad sunaikintų demokratiją ir išsaugotų savo privilegijas.

11. Kapitalizmas – tai mūsų planetos vėžys. Kapitalistai gauna pelną iš globalinio atšilimo, iš vandenynų naikinimo, iš karų, katastrofų, masinių kataklizmų. Tik atsikratę peršamo kapitalizmo, mes galime išgelbėti savo pasaulį ir patys save.