Paulius Gritėnas šmeižia mūsų istorija. Kremliaus Agitpropas prabilo liberal-leftisto lūpomis

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-10-12 18:08:36, skaitė 929, komentavo 1

Paulius Gritėnas šmeižia mūsų istorija. Kremliaus Agitpropas prabilo liberal-leftisto lūpomis

Neįtikėtina - 15 min portalo trumpakelnių liberal-leftistų pažiba prapliupo atvirai antilietuvišku šmeižtu! Asmeniškai užsipuldamas konservatyvų (tikrąja to žodžio prasme) Seimo narį Lauryną Kasčiūną bei visais įmanomais būdais šmeiždamas bei niekindamas Kazį Škirpą:

https://www.15min.lt/…/paulius-gritenas-fasizmo-ir-komunizm…

Dėl tariamo pastarojo prisidėjimo prie vokiečių nacistų organizuoto ir vykdyto europinio Holokausto, kurio metu buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvos žydų tautybės gyventojų.

Ponaitis Paulius iš esmės pažodžiui atkartojo visus Kremliaus Agitpropo sukurptus teiginius, sudėliotus liūdnai pagarsėjusio ir į mūsų šalį VSD parėdymu neįleidžiamo A.Diukovo knygose.

Tačiau, kaip matome, Agitpropo produkcija visvien randa kelią į mūsų viešąją erdvę liberalios spaudos žurnalisto straipsnių pavidalu.

Įdomiausias yra tas nepakartojamas kiauliaakio žurnaliūgėlės įžūlumas ir akiplėšiškas šmeižikiškų Kremliaus propagandistų prasimanymų atkartojimas. Visiškai nepaisant to, kad valstybės įgaliota kompetetinga įstaiga - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras jau prieš, berods, du metus davė griežtą atkirtį Agitpropo šmeižikams, pateikdamas oficialią tyrimo išvadą "Dėl Kazio Škirpos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais".

Žr.LGGRTC pažymos tekstą čia: http://genocid.lt/User…/…/Pazymos/201510_skirpa_pazyma01.pdf

Kurioje yra griežtai paneigti visi Diukovo ir Co prasimanymai ir visiškai aiškiai konstatuojama:

"...Istoriko Liudo Truskos atlikti tyrimai paneigė žydų autorių teiginius, kad LAF ragino
lietuvius žudyti žydus karo išvakarėse. Išanalizavus Berlyno LAF organizacijos parengtuose tekstuose sutinkamus antisemitinius teiginius, galima tvirtinti, kad jos nariai „žydų problemą“ siūlė spręsti ne genocido, o išvarymo iš Lietuvos būdu. ...Taip pat reikia pastebėti ir tai, kad Berlyno LAF organizacijos nariams karo išvakarėse nebuvo žinoma, kad naciai yra suplanavę vykdyti totalinį žydų genocidą."

-------------
Kurio iš šių lietuvių kalbos žodžių, pateiktų oficialiame dokumente, išreiškiančiame Lietuvos valstybės poziciją nesupranta ponas žurnalistas Paulius Gritėnas?

Kodėl jis leidžia sau ir toliau kartoti bei platinti Kremliaus Agitpropo sukurptus šmeižtus K.Škirpos atžvilgiu?

Kame yra tokios keistai antilietuviškos elgsenos priežastis? Elementarus kvailumas ar kažkoks materialinis suinteresuotumas? Nes daugiau niekas nešauna į galvą.

Vienžo, kadangi ponaitis Paulius yra mane profilaktiškai užblokavęs facebooke, tai perduokite jam mano linkėjimus ir nuorodą į valstybės įgaliotos kompetetingos įstaigos - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro tyrimo oficialią išvadą, visiškai paneigiančią jo platinamus blėnis.

Gal susigės nors sekundei, jei dar galutinai nepardavė savo sąžinės?

#15min
#PauliusGritėnas
#LaurynasKasčiūnas
#HolokaustoIndustrija
#KremliausAgitpropas
#LietuvosIstorijosŠmeižikai