Baltnews - tiesioginis Kremliaus įtakos įrankis. Kodėl naujasis Vilniaus žydų bendruomenės vadovas įsijungė į Agitpropo parengtos antiistorinės medžiagos sklaidą?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-10-24 22:45:43, skaitė 2161, komentavo 4

Baltnews - tiesioginis Kremliaus įtakos įrankis. Kodėl naujasis Vilniaus žydų bendruomenės vadovas įsijungė į Agitpropo parengtos antiistorinės medžiagos sklaidą?

Panašu, kad tie nuogąstavimai, kurie buvo išsakyti stebint pokilimines kovas dėl valdžios, finansinių srautų valdymo bei įtakos Lietuvos žydų bendruomenėje, bent dalinai pasitvirtina.

Rusakalbių žydų bendruomenės narių aktyviai remtas kandidatas Simonas Gurevičius, užėmęs Vilniaus žydų bendruomenės postą savo veiklą pradėjo nuo įsitraukimo į Agotpropo parengtos antiistorinės medžiagos sklaidą per akivaizdžius ir žinomus Kremliaus įtakos įrankius.

Turiu omenyje straipsnį liūdnai pagarsėjusiame portale Baltnews, kuriame ponas Simonas dėsto savo požiūrį - "netikėtai" sutampantį su Agitpropo brukama versija - į neva "žydšaudį" Generolą Vėtrą bei tariamai "nusikalstamą" Birželio 23-ios sukilėlių Laikinąją Vyriausybę. Kurios vienas nariu buvo profesoriaus Vytauto Landsbergio tėvas ir konservatorių partijos lyderio prosenelis, žymus architektas Landsbergis-Žemkalnis.

Žr. Евреи Литвы – против извращения истории и возвеличивания нацистов

"Присвоение имени Йонаса Норейки шяуляйской гимназии, несомненно, нанесло бы ущерб городу", - заявил BALTNEWS.lt глава Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс (Simonas Gurevičius).
http://baltnews.lt/lithuania/20171021/1017702680.html

Suprantama, kad galima turėti įvairias nuomones dėl garsiosios Juliaus Janonio gimnazijos Šiauliuose pavadinimo keitimo tikslingumo ir prasmės vadinti ją kolaboravimu su naciais visgi suteptu vardu, bet sunkiau suprasti, kodėl toje diskusijoje pradeda skambėti Kremliaus Agitpropo sukurptos tiesioginės klastotės?

Turiu omenyje tuos seniai istorikų iš LGGRTC paneigtus teiginius apie tariamą Jono Noreikos dalyvavimą organizuojant Plungės žydų žudynes ir pan.

Kodėl Vilniaus žydų bendruomenės vadovas leidžia, kad jo vardas figūruotu Kremliaus Agitpropo sklaidos kanale, greta antiistorinių teiginių, tiesiogiai klastojančių istorikų nustatytus faktus?

JPRST, juk ten įžūliai rašoma, kad neva LGGRTC nustatė, kad J,Noreika dalyvavo Holokauste, kai iš tiesų yra visiškai priešingai!

Kuriems galams VŽB verčiama dar vienu Agitpropo informacijos sklaidos kanalu? Ar tokia nuostata tikrai atitinka Lietuvos žydų bendruomenės daugumos narių interesus?

Labai dėl to abejoju.

Visiems, tame tarpe ponui Simonui ir kitiems VŽB aktyvistams, siūlau dar kartą susipažinti su Lietuvos valstybės įgaliotos kompetetingos valstybinės institucijos - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialistų-istorikų parengta oficialia pažyma su išvadomis dėl Jono Noreikos veiklos:

JONO NOREIKOS (GENEROLO VĖTROS) VEIKLA NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
http://genocid.lt/…/File/Pazymos/201510_noreika_pazyma01.pdf

Pacituosiu istorikų išvadas tiems, kas nesupranta sudėtingesnio teksto:

"...Ištirtuose archyviniuose dokumentuose ir istorikų darbuose nerasta jokių žinių, net užuominų, kad J. Noreika būtų buvęs Šiaulių apskrityje vykusių masinių žydų naikinimo operacijų dalyvis.

Pabrėžtina, kad jis tokių funkcijų ir negalėjo atlikti, nes vokiečių okupacinė valdžia žydų naikinimo operacijoms vykdyti naudojo ne lietuvių civilinės valdžios, o policinių
struktūrų pareigūnus. J. Noreika savo ruožtu buvo ne policinės struktūros, o civilinės įstaigos darbuotojas ir jos vadovas.

Apibendrinant galima teigti, kad vokiečių okupacijos laikotarpiu Jonas Noreika nėra dalyvavęs žydų masinėse naikinimo operacijose Telšių ir Šiaulių apskrityse. Tačiau okupacinei nacių valdžiai jį, kaip ir kitus lietuvių civilinės administracijos pareigūnus, pavyko įtraukti į su žydų izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą."

Trumpiau tariant - vadinti mokyklą Noreikos vardu ar ne - yra tos mokyklos bendruomenės reikalas. O štai dalyvauti Kremliaus Agitpropo medžiagos sklaidoje ar ne - jau Vilniaus žydų bendruomenės galvos skausmas.

Jeigu jos narys būčiau aš - mano pasirinkimas būtų aiškus.