E.Zuroff'o šmeižtus Seime įvertino. Kodėl spauda nepastebi Šiauliuose gyvenančio tų šmeižtų autoriaus ir VGTU profesoriaujančio jo boso?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-11-05 13:05:18, skaitė 2602, komentavo 1

E.Zuroff'o šmeižtus Seime įvertino. Kodėl spauda nepastebi Šiauliuose gyvenančio tų šmeižtų autoriaus ir VGTU profesoriaujančio jo boso?

Keistas dalykas. Visa spauda aprašė skandalingosios Rūtos Vanagaitės sugulovo Efraim'o Zuroff'o visišką fiasko Lietuvos Seimo istorinės atminties apsaugos komisijoje. Kurion jis nuvyko "dokumentais ir faktais" atverti akis Seimo nariams į tai, kad partizanų vadas A.Ramanauskas-Vanagas neva buvo ...žydšaudys! Deja, nei dokumentų, nei faktų Komisijos nariai neišvydo.

Nors ir primygtinai prašomas pateikti ką nors rimto ir verto dėmesio, E.Zuroff'as tik piktai šnopavo pro aprasojusius akinius ir mostagavo kažkokiais purvinais popiergaliais.

Pasižiūrėję iš arčiau seimūnai suprato, kad tai tėra aktyvia antilietuviška veikla garsėjančio VGTU profesoriaus Dovid Katz internetinio puslapio Defending History tekstų spausdinys, į kurį kažkas buvo suvyniojęs riebią silkę ar kažkokį kitą košerinį maistą.

Nesunku suprasti, kad tokius tariamos Lietuvos Dydvyrio žydšaudystės anekdotinius "įrodymus" atbogines ir prastai kvepiančius "dokumentus" pateikes Efraim'as Zuroff'as Komisijoje buvo tiesiog išjuoktas ir ne itin pagarbiai išlydėtas laukan pro Seimo duris. Spauda plačiai nušvietė šį skandalingosios R.Vanagaitės sugulovo nesėkmingą bandymą apšmeižti A.Ramanauską-Vanagą.

Tačiau labai nustebau, kad jokio didesnio spaudos dėmesio nesusilaukė tikrasis tų šmeižikiškų tekstų autorius - garsusis Šiaulių antifašystas, aktyvus D.Katz'o antilietuviškos šutvės dalyvis, uolus E.Zuroffo parankinis Holokausto Industrijos reikaluose, nevengiantis patarnavimų ir Agitpropui - tūlas Evaldas Balčiūnas.

Niekam net į galvą nešovė pasidomėti - kas ten per veikėjas Zuroffui antilietuviškus šmeižikiškus "dokumentus" Zokniuose kurpia ir į silkę suvyniotus siunčia?

O juk išties spalvinga asmenybė, tikras lietuviškojo antifašyzmo simbolis! Žmogelis kadaise darė sėkmingą politinę karjerą socialdemokratų partijos gretose, buvo net Šiaulių miesto tarybos narys.

Dar kelis metus gyveno užsienyje, kur turtingų šalių sostinėse vystė sėkmingą profesionalaus valkatos ir elgetos karjerą, visai neblogai išsiversdamas iš šio verslo. Sakoma, kad net nedidelį kapitalą iš ten parsivežė, kuris vėliau labai pravertė Šiauliuose, pradėjus profesionalaus bedarbio ir anarchistinio LUNI universiteto dėstytojo karjerą.

Dėstė ponas Balčiūnas kairuoliškam ir anarchistiniam jaunimėliui bei kitokiems antifašystams tai, ką tikrai išmano iš praktinės pusės - efektyvaus ubagavimo technologijas.

Žr. LUNI Joniškis. Evaldas Balčiūnas. Bedarbystė ir elgetavimas
http://www.luni.lt/…/168-2010-02-23-luni-joniskis-evaldas-b…
Evaldas Balčiūnas. Elgetavimo technologijos: draudimai ir galimybės
https://www.youtube.com/watch?v=eFN5kgRadM0

Sprendžiant iš to, kiek Vilniuje vasarą po Senamiestį ir Centrą šlaistosi tvirtų jaunikaičių, keliomis kalbomis prašinėjančių išmaldos ir žeminančių savo šalį pasakomis, kaip jie negali išgyventi ir miršta badu, tos E.Balčiūno efektyvaus ubagavimo technologijų paskaitos išties geros.

Antifašystinis jaunimas liberalaus mero valdomame Vilniaus mieste noriai taiko gautas žinias praktikoje.

Tačiau greta ubagavimo ir kitokio asocialaus gyvenimo būdo plėtros ponas E.Balčiūnas užsiėmė ir kitokia veikla. Bendradarbiavo portaluose Anarchija.lt bei Antifa.lt.

Tarnavo parankiniu pas VGTU profesorių D.Katz'ą ir jo užsakymu rašinėjo įvairius šmeižikiškus tekstus antilietuviškame tinklalapyje Defending History. Kurie, kaip jau minėta, ir tapo tais "įrodymais", kuriuos seimūnams tikėjosi prakišti E.Zuroff'as.

Žr. http://defendinghistory.com/category/balciunas-evaldas

Beje, gal ir būtų prakišęs su kokių liberalų pagalba, jeigu Seimas nebūtų suspratęs įsteigti tą Istorinės atminties apsaugos komisiją. Kurios nariai visgi turi supratimą, kas yra istoriniai dokumentai bei įrodymai, o kas tik apgailėtinas popiergalis, tinkamas nebent košerinei silkei suvynioti. Tik todėl ir nepavyko.

Taigi, įdomus dalykas - ponia Rūta Vanagaitė ir jos sugulovas Efraim'as Zuroff'as jau spirga ant Moralinio Laužo. Spauda mėgaujasi tekstais, kuriuose iki kaulelių išnarstomi jų antilietuviški nusišnekėjimai bei šmeižtai mūsų herojų atžvilgiu. Socialiniai tinklai ūžia dieną ir naktį.

Net ir tie, kas dar neseniai šlovino tą antilietuvišką Zuroffo knygiūkštę "Mūsiškiai", tam kartui pakeitė požiūrį ir pribėgę vis įspiria madingo snikerio nosimi parkritusiai Vanagaitei į šoną.

Tačiau visą tą reikalą užsukęs ir šmeižikišką medžiagą Zuroffui paruošęs VGTU profesorius Dovid Katz kažkaip liko nuošalyje. Spauda nekreipia į jį nei mažiausio dėmesio. Nors būtent jis jau daug metų yra pagrindinis tų antilietuviškų straipsnių ir veiklų organizatorius bei koordinatorius mūsų šalyje.

Nejaugi niekam mūsų bulvarinėje spaudoje nesmalsu - ką jis čia veikia tiek metų? Iš ko gyvena? Kokia jo orientacija?

Kaip būdamas kalbininku - idiš kalbos specialistu, sugebėjo tapti VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros profesoriumi visai kitoje mokslo srityje?
http://www.vgtu.lt/mokslas-ir-inovacijos/mokslininkai/263…

Jis kas - filosofas? Tai kad berods, ne? O gal garsus kultūrininkas ar teatrologas koks? Nežinau.

Išvis nelabai suprantu - kaip užsienietis, tarptautinėje spaudoje bei anglakalbiame tinklalapyje Defending History taip atvirai plėtojantis antilietuvišką, prieš mūsų tautą ir valstybę nukreiptą veiklą, gali dėstyti valdiškame universitete?

Ko jis moko lietuvių studentus už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, tas Katz'as? Ir dar filosofijos katedroje?

Kad mūsų nacionaliniai dydvyriai buvo niekšai, žydšaudžiai ir nacistai? Kad mūsų nacionalinės šventės yra fašystinės? Kad pagarbos ir šlovinimo verti ne lietuvių partizanai, bet sovietų diversantai ir jų parankiniai, irgi vadinami "partizanų" vardu? Viso to, kas atvirai dėstoma jo tinklalapyje?

Negi mūsų akademinė bendruomenė ir universitetų pramonė nepasimokė iš skandalingojo VDU atvejo, kuriame penkis metus dėstė atviras vatnikas, Lietuvos valstybės priešas, ultrakairuolis Jose Miquelis Puertas Salas, nūnai persikraustęs į Donecko separatistų valdomą okupuotą Ukrainos dalį?

https://www.delfi.lt/…/buves-vdu-destytojas-vel-dergia-liet…

O pono Katz'o aktyvus parankinis - prieš porą metų dėl patriotų šmeižimo pagal LR BK 154 str. 2 d. teistas, bet teisėjos Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Sonatos Raupėnaitės-Lekarauskienės išteisintas Evaldas Balčiūnas? Ar jis pateks į mūsų spaudos akiratį?

Ar išvysime jį kartu su gauruotu bosu spirgant ant Moralinio Laužo, kaip skandalingąją Rūtą ir jos sugulovą Zuroff'ą?

Ar vėl išsisuks, kaip tie žalčiai?