Apsireiškė Rūtos Vanagaitės įpėdinis? Dušanskienė demaskuota, bet šmeižto kampanija prieš Lietuvos didvyrius tęsiasi!

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-11-08 13:40:33, skaitė 3245, komentavo 1

Apsireiškė Rūtos Vanagaitės įpėdinis? Dušanskienė demaskuota, bet šmeižto kampanija prieš Lietuvos didvyrius tęsiasi!

Ką gi, jei kas nors dar mano, kad R.Vanagaitės išpuolis buvo tik kvailos bobelės nusšnekėjimas - pasižiūrėkite, koks įdomus tęsinys.

Panašu, kad iš kritusios įtakos agentės nusilpusių rankų išsprūdusią estafetės lazdelę sugriebė ir toliau mūsų didvyrių atminimą čaižo sekantis antilietuviškos šmeižto ir diffamacijos kampanijos dalyvis, priklausantis tai pačiai Zurroffo komandai:

Marius Ivaškevičius / FB siena, 2017-11-07/

"..Tai kaip bus su ta Škirpos alėja? Visiems jau atrodo aišku, kad šitas Hitlerio šuo buvo pagrindinis žydų žudynių Lietuvoje šauklys ir bet kokie jo kiti nuopelnai Lietuvai dėl to nebetenka prasmės.

Visiems aišku, kad žydai ir visas Vakarų pasaulis toliau mums badys pirštu į tą alėją, užuot investavę į Lietuvą pinigus. Visi viską supranta, bet niekas nieko nedaro.

Remigijus Šimašius, Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis, Ramūnas Karbauskis, Dalia Grybauskaitė - ar kas nors jūsų gali išspręsti šį klausimą? Ar yra kažkas šeštas, kuris viską sprendžia?..."
Žiū, kaip prabilo Maskvoje iš Putino režimo biudžetinių pinigėlių prakutęs teatralas! (įdomus sutapimas - Vanagaitė irgi tetrologė).

Lietuvos savanoris ir itin nusipelnęs tautai ir valstybei veikėjas Kazys Škirpa, kurio vardu pavadintas akligatvis Gedimino kalno papėdėje, tam žmogeliui tėra "Hitlerio šuo"? Sakyčiau, keistokas žodynas, kaip Lietuvos inteligentui. Labiau būdingas Agitpropo propagandistiniam diskursui.

Perskaičius tai man paūmėjo piktumas, tai bijau kiek per griežtai pasisakyti. Palauksiu, kol nuslūgs emocinis fonas. Tada ir.

Kol kas įdedu išlaikyto, ramaus ir kultūringo intelektualo komentaro, kuriame trumpai drūtai susakyta visa esmė, fragmentą:

Vytautas Sinica

"Jeigu kam buvo sušvitus viltis, kad po Vanagaitės skandalo puolimai prieš rezistentus liausis, tai jie tik suaktyvėjo. Nacių medžiotojai viso labo atsitraukė keletą metų atgal ir vėl susitelkė prie 1941-ųjų rezistentų.

Apie Marių Ivaškevičių kaip visuomenininką buvau linkęs galvoti pozityviai, nes jo Molėtų "Atminties maršas" atrodė pozityvi, nekalta, išgalvotų nacių nemedžiojanti iniciatyva. Velnias, kaip klydau.

Įsiklausykime į retoriką. Hitlerio šuo. Holokausto šauklys. Tai vis apie rezistentą, savanorį, diplomatą Kazį Škirpą. Tokie linčo teismai už akių tapo mūsų kasdienybe, o jų šalininkai slepiasi po gėdingiausia propagandos priedanga - negalima užčiaupti diskusijos!

Tai nėra diskusija. Škirpos asmeninė autorystė net dėl siūlymų žydams pasitraukti iš Lietuvos nėra įrodyta, bet ir tai jokiu būdu nėra kvietimas žudyti žydus. Gi Holokaustas, rodos, dar vakar buvo masinis žydų žudymas. Būdamas gyvas ar turėdamas, kas jį gintų, Škirpa už šį postą šiandien drąsiai galėtų duoti į teismą už šmeižtą. Bet šiandieninė Lietuva tiek apsikiautusi, kad eilučių autorių vietoje to nešios ant rankų.

Galiausiai ar tai gali būti sutapimas, kad tokius žodžius apie žmogų, prieš kurio pareigos jausmą ir auką pats yra niekas, rašo romano "Žali" autorius? Romano, kuris bene atviriausiai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pakartojo filmo "Niekas nenorėjo mirti" skelbtą pokario istorijos versiją.

Stribinę istorijos versiją, pagal kurią partizanų kova buvo niekinga ir beprasmė, versiją, kurią gynė ir kuria didžiavosi jos autorius. Ir šiandien yra kas didžiuotųsi.

Tas apie kurį tiek daug tuščiai kalbame, bet niekada neįvardijame jo liberalumu ir kolektyvine kalte prisidengiančių pasekėjų čia, Lietuvoje.

Ach ir pabaigai. Politikų taginimas. Toks plintusas. Gal kuris išskys, gal pasiduos pigaus populiarumo tarp 'nuomonės lyderių' vilionėms. Visi matėm, kokia saldi atsidūrus valdžioje kažkodėl pasidaro baudžiauninko pagunda pasižymėti atgaila ir primestos kaltės pripažinimu. Nuo AMB iki pat šiandien.

Deja, ne vienas TV reportažas atskleidė, kad esamam Seime netrūksta atsiprašinėtojų su mokyklinėmis istorijos žiniomis. Tad gal pasiseks Ivaškevičiaus intrigėlė ir linčo nuosprendis. Nors maloniai nustebino, kad net premjeras naujos atgailos prašytojus mandagiai pasiuntė tiesiausiu keliu. Visada grįžta."

Taigi, buvo A.Paleckis. Puolė sausio 13-os aukas. Krito.

Iškišo galvą iš apkaso D.Udrys. Sviedė granatą į partizanus. Gavo per kaktą.

Buvo R.Vanagaitė. Atakavo A.Ramanauską-Vanagą. Žlugo.

Dabar į priekį išlindo (ar buvo išstumtas pagal komandą?) M.Ivaškevičius. Bando įkasti K.Škirpai į koją. Tikiuosi, irgi smigs.

Kas ten Zurrofo komandoje bus sekantis eilėje pasiviešinti? Kad bus - ir netrukus - nei sekundės neabejoju.

Jeigu Agitpropas pradėjo ataką informaciniame kare prieš Lietuvą, tai mūsų istorijos ambrazūras puolančių įtakos agentų išvysime ne vieną, ne du ir net ne tris!

O dėl intelektualinio nepakankamumo juos palaikančių naudingų idotų vien Facebooke apsišvies šimtai.

Ir tai bus ilgametės situacijos su de facto panaikintu tautiniu ugdymu ir patriotiniu auklėjimu mūsų mokyklose bei antilietuviško gaivalo įsivyravimu mūsų viešojoje erdvėje, pasekmės.

Vienžo, išbandymą R.Vanagaite mūsų elitas atlaikė. Visai netikėtai.

Ar atlaikys sekančią Kremliaus Agitpropo "16-os žydiškos divizijos" ataką? Ar nesupanikuos ir nepradės trauktis, išvydę - kiek propagandinėmis granatomis apsivyniojusių Holokausto industrijos kamikadzių bėga jų link?

Paraginkime juos - valdžios vyrus bei nuomonių lyderius - Tapiną ir Co - parodyti šiek tiek stiprybės, ginant Lietuvos istorijos herojų šviesų atminimą nuo dušanskienių, dušanskiukų ir dušanskevičių!

Juk sugeba, kai nori!