Ar bus atsakymas į klausimą: ką homoseksualizmo plėtros aktyvistai veikia pradinėse mokyklose?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://zeppelinus2011.wordpre... 2017-11-18 12:27:29, skaitė 2574, komentavo 0

Ar bus atsakymas į klausimą: ką homoseksualizmo plėtros aktyvistai veikia pradinėse mokyklose?

arturas_rudomanskis_hm_vaikai_rūpi

Ei, tolerantiškas jaunime – ateikit, padiskutuosime!

Keistas dalykas – mano paskutinis FB postas (ištrintas Zuckerbergo po masinių skundų kampanijos) sukėlė nemenką ažiotažą Artūras Rudomanskis​ FB sienoje.

Kilusiose ten piktose diskusijose dalyvauti negalėjau, nes esu užblokuotas tų diskutantų pastangomis. Tačiau įdėmiai perskaičiau, kas ten rašoma.

Ir pasigedau aiškaus atsakymo į mano poste iškeltus klausimus, liečiančius šiuo metu vykstantį Tolerantiško jaunimo vadovų gastroliavimą po Lietuvos mokyklas su įtartinais renginiais, skirtais 1-4 klasių mokinukams:

1 – Kokiu tikslu homoseksualizmo plėtros organizacijos aktyvistai lenda prie svetimų mažamečių vaikų?

Kokių tokių vaikams mokyti ir šviesti reikalingų kompetencijų jie turi, kurių neva neturi mokyklų pedagogai? Atmintyje iškyla tik viena, bet mažamečių edukacijai ji vargu ar tinkama. Ko jie nori “išmokyti“ svetimus mažus vaikus?

2 – Kokiu teisiniu pagrindu ir kieno sprendimu “profesionalūs homoseksualistai“ išvis buvo prileisti prie pradinių klasių mokinukų ir jiems buvo sudaryta galimybė užsiimti svetimų vaikų indoktrinacija?

Mokyklos pareiga yra globoti ir saugoti jiems patikėtus vaikus ir neprileisti prie jų visokių prašalaičių, pageidaujančių skverbtis į jų nesustiprėjusias smegenėles.

Nei sektantams, nei pardavėjams, nei politinių partijų veikėjams, nei seksualinės elgsenos ypatumų turinčių asmenų interesus atstovaujančių organizacijų aktyvistams.

Kaip ir kodėl šitie pateko ten, kur jiems nėra kas veikti – pas svetimus mažamečius vaikus?

3 – Ar tokiems veiksmams su jų mažamečiais vaikais buvo gautas aiškiai išreikštas tėvų sutikimas?

Ar tėvai išvis buvo informuoti, kad pas jų vaikučius lankysis ir juos “edukuos“ seksualinės elgsenos ypatumų turinčius asmenis vienijančios ir jų interesus atstovaujančios organizacijos aktyvistai?

4 – Ar šių “homoseksualizmo plėtros“ pamokėlių metu nebuvo pažeidžiamas Nepilnamečių apsaugos nuo žalingos informacijos įstatymas?

Turint omenyje, kad skandalingoji Tolerantiško jaunimo asociacija yra aktyvi antikonstitucinės vienalytės “šeimos“ propaguotoja ir tai, kad homoedukacijos tikslais buvo naudojama knyga, dėl kurios žalingumo nepilnamečiams jau yra pasisakę dviejų lygių Lietuvos teismai ir yra Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvados, įstatymo 4 straipsnio 2 d. 16 p. galimas pažeidimas tų pamokėlių eigoje yra daugiau, negu tikėtinas.

Taigi – kas ir kaip užtikrino šios rizikos suvaldymą? Ar mokyklos administracija organizavo ir vykdė keistų prašalaičių vykdomos pradinukų “edukacijos“ turinio kontrolę bei dokumentavimą?

Kur tėvai, teisėsaugos pareigūnai ir kiti suinteresuoti asmenys gali susipažinti su pilnais, neiškarpytais pono A.Rudomanskio ir jo orientacijos brolių bei seserų “pamokėlių“ pradinukams vaizdo ar garso įrašais? Duokite nuorodas į įrašus, jeigu jie buvo daromi.

O jeigu tokių įrašų nėra, tuomet dovanokite, bet minčių kyla įvairių. Apie mokyklų administracijos adekvatumą, švelniai tariant.

Nejaugi niekas nieko nei organizavo, nei įrašė, nei užtikrino – tiesiog paliko vaikučius vienus su homoseksualizmo plėtros aktyvistais ir leido pastariesiems pliaukšti ką tik nori – be jokios turinio kontrolės?

Žinodami, kad jie atsinešė net dviejų lygių teismų ir oficialios Leidėjų kontrolės įstaigos žalinga nepilnamečiams pripažinta skandalinga “pasakų knyga“?

Argi taip galėtu būti, gerbiamieji?

——————————————
Vienžo, gal atsiras koks vienas kitas adekvatesnis TJA narys ar šiaip prijaučiantis homoseksualizmo plėtrai asmuo, kuris nepabūgs ateiti ir atvirai bei pagrįstai atsakyti į šiuos visiškai normalius, teisėtus ir korektiškus klausimus, rūpinčius tėvams bei neabejingiems Lietuvos žmonėms?

Gal tolerantiškam jaunimui laikas baigti tą kuždėjimosi už akių ir masinio skundimo kampanijų laikotarpį? Gal pagaliau pradėkite nebijoti aiškiai ir atvirai pristatyti ir atstovauti savo poziciją ir veiksmus ne tik pradinukams mokyklose, bet ir suaugusiems internetuose?

Tai ar atsiras drąsuolių? Įmeskite, kas neužblokuotas, šį kvietimą Artūro Rudomanskio ir Tolerantiško jaunimo asociacijos FB Sienose. Tegul ateina ir pasikalbėkime atvirai.

Pažiūrėsime, ką jie sugeba ir kokio dydžio jų pautai.
——————–

UPD. Nuoroda į:
NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMAS

4 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija
1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
2. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ši viešoji informacija:

14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
15) kuria skatinami lytiniai santykiai;
16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;

#LGBT
#Vaikai
#KasJuosĮsileido
#ArtūrasRudomanskis
#PradinukųHomoEdukacija
#TolerantiškoJaunimoAsociacija
#IndoktrinacijaSmegenųPlovimas
#HomoseksualizmoPlėtrosAktyvistai