Politanalitinis balkonas

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-01-30 20:53:34, skaitė 2321, komentavo 2

Politanalitinis balkonas

Milda Bartašiūnaitė savo laidoje "Politanalitinis balkonas" vykusiai "pamurdė" Lietuvos propagandonus - Raską-Spanguolę Juknevičienę, meitėlį-begėdį vienaląstį Lauryną Kaščiūną ir šuns-penktą-kojalą - po jų pačių propagandinį mėšlą. Ypatingai kliuvo korumpuotam konservatorių statytiniam kaščiūnui.

Lietuvos proamerikietiška chunta - konservatoriai, liberalai, nacistai, fašistai, pautininkai, nacionalistai - visais nedorais būdais kariauja savo nešvarų karą prieš lietuvių tautą nuo pat 1990 metų spalvotos revoliucijos (sąjūdžio perversmo). Jie visais įmanomais būdais bando paveikti kiekvieno lietuvio sąmonę, atimti iš kiekvieno lietuvio valią priešintis konservatorių kompradorinio režimo vykdomai Lietuvos pavertimo JAV kolonija politikai, landsbergistų vykdomam Lietuvos naikinimui. Masinio smegenų plovimo būdu informacinio karo nusikaltėliai - valkatos, miliūtės, pumprickaitės, kaščiūnai, kojalos, ramanauskai, užkalniai ir pan. veikėjai - siekia priversti lietuvių tautą susitaikyti su JAV kolonializmu, NATO okupacija, parazitinio globalaus kapitalo dominavimu, konservatorių korupcija, liberalų niekšybėmis, proamerikietiškų "patriotų" teroru, demokratų diktatūra. Lietuviška JAV kolonijos Lietuva administracija šio informacinio karo prieš lietuvių tautą metu siekia suformuoti lietuviams nevykėlių, kurie pritaria bet kokiems nusikalstamos valdžios antiliaudiniams sprendimams-korupcinėms reformoms, kompleksus ir tokiu būdu suformuoti nusikalstamo režimo egzistavimui palankią konformistinę bevalią masę, kuri leistų režimui toliau daryti nusikaltimus prieš valdžios Suvereną. 
Lietuvi, jeigu tau kada nors kils mintis, kad tu nieko negali pakeisti, kad esi silpnas ir bejėgis, kad esi nevykėlis, nesugebantis kovoti dėl savo ateities su konservatorių fašistine chunta, tiesiog prisimink, kad Lietuva turi tokį niekam nereikalingą, absoliutų nevykėlį, bestuburį vienaląstį, parazitinį kenkėją Lietuvos Seimo narį Lauryną Kaščiūną. Ir visa Lietuvos politinė sistema yra vairuojama tokių savanaudžių niekšų. Nuimk nuo jų visas korumpuotos valdžios duotas regalijas, kritiškai pažiūrėk į jo propagandinę diarėją ir pamatysi tik mažą, godų, atgrąsų parazitą, kuris tave valdo per melo propagandos mašiną. Ir suprasi - 1986 metų Černobylio katastrofa savo baisia radiacija smogė tik per Lietuvos Seimą ir konservatorių/liberalų/socdemų/nacionalistų/fašistų/nacistų tuščias galvas. Sakyk tiesą. Savo tiesą, nes tiesa šiuos vilkolakius veikia lyg saulės spinduliai vampyrus... A.Smetonos režimas buvo fašistinis. Lietuvių nacionalistai kolaboravo su nacistine Vokietija, žudė tarybinius partinius ir ūkio lietuvius aktyvistus, tarybinius karo belaisvius, žydus, civilius mažamečius vaikus, moters, senelius. Tą patį nacionalistai pasislėpę pokario miškuose ir bunkeriuose - nužudė apie 25 000 civilių, tame tarpe 1045 vaikus iki 12 metų, iš kurių 52 neturėjo nei dviejų metų amžiaus. Tie patys nacionalistai, vadovaujami JAV specialiųjų tarnybų, melo ir neapykantos pagrindu įvykdė 1990 metų spalvotą buržuazinę kontrrevoliuciją, o po jos sekusios prichvatizacijos metu pavogė iš lietuvių tautos dviejų kartų lietuvių sukurtą tautos gyvavimo pagrindą - ekonomiką ir kultūrą. Ir sunaikino. Pasakyk "Ne" informacinio karo prieš lietuvių tautą nusikaltėliams ir nebijok kasdien pasakyti "Šalin konservatorių melą ir neapykantą!" . 
https://www.facebook.com/gonzoblogger/videos/10156087..