Kalbant rimtai - tai kame buvo M.Majausko elgsenos netinkamumas? Ar galime apsibrėžti konkrečiai ir aiškiai?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2018-03-07 22:41:57, skaitė 1230, komentavo 2

Kalbant rimtai - tai kame buvo M.Majausko elgsenos netinkamumas? Ar galime apsibrėžti konkrečiai ir aiškiai?

Seimo nario Mykolo seksualinio nuopolio skandalas rutuliojasi toliau. Vakar G.Landsbergis dėl jo elgsenos įvertinimo BK raidžių kontekste kreipėsi į prokuratūrą.

Šiandien Seimo pirmininkas V.Pranckietis pareiškė, kad jeigu faktai pasitvirtins, tai jaunosios konservatorių vilties neišvengiamai laukia apkalta!

„Jeigu pasitvirtintų faktai, tai manau, kad apkalta yra neišvengiama, kito kelio čia nėra“, - sakė V. Pranckietis. Jis prakalbo apie laikinąją tyrimo komisiją seksualiniu priekabiavimu kaltinamam konservatoriui M. Majauskui.

Į klausimą, kaip bus vertinama M. Majausko situacija, nes kalbama apie jo elgesį, kai jis dar nebuvo Seimo narys, V. Pranckietis akcentavo parlamentaro reputaciją."

Iš rūsčios Seimo pirmininko reakcijos bei G.Landsbergio inicijuoto prokuratūros įsitraukimo galima suprasti, kad M.Majausko penkerių metų senumo nuopolis yra labai rimtas nusižengimas.

Baisus ir galimai peržengiantis nusikaltimo ribas! Todėl Seimo nario neišvengiamai laukia vienokia ar kitokia atsakomybės forma ir pelnyta bausmė! Gal net įkalinimas, pilietinių teisių atėmimas ar pan.?

Akivaizdu, kad tiesiog mūsų akyse formuojasi kažkoks naujas įprastinės vyriškos elgsenos su priešinga lytimi vertinimo modelis. Tai, kas anksčiau buvo visiškai normalu ir priimtina staiga virsta kažkuo baisiu, smerktinu ir baustinu.

OK, tebūnie - bet tokiu atveju norėtusi labai aiškiai suprasti - kame konkrečiai yra M.Majausko elgsenos netinkamumas spaudoje aprašytos situacijos atveju. Už ką tiksliai jis yra smerkiamas ir bus baudžiamas?

Kitaip sakant, mums visiems per M.Majausko pavyzdį dera suvokti - kokį elgsenos modelį norima paskelbti potencialiai nelegaliu ir persekiotinu? Juk netolimoje ateityje jis gali būti pritaikytas kiekvienam iš mūsų!

Taginu Arijus Katauskas ir Indre Makaraityte su viltimi, kad gal jie ras laiko minimaliai mus apšviesti žemiau iškeltais klausimais. Nes vienas yra MeToo PR lyderis, o kita - šio proceso viešasis veidas masmedijose, pirmoji paskelbusi apie Mykolo Majausko nuopolį.

Taigi, pabandykime pasidėlioti - kas konkrečiai inkriminuojama M.Majauskui:

a) Nepilnamečių tvirkinimas? Ne, nukentėjusioji buvo pilnametė. Veiksnus ir teisnus fizinis asmuo.

b) Pasinaudojimas tarnybine padėtimi ar dar kokia galios pozicija priversti priklausomą asmenį tenkinti jo seksualinius poreikius? Ne, to nebuvo. Jokios priklausomybės ir hierarchinio santykio tarp p.Mykolo ir aukos nenustatyta.

Nepaisant to, ką pliurpia moterų ir vyrų santykių ekspertu spaudoje pristatomas Donatas Paulauskas. Dėl objektyvių priežasčių neturintis ir negalintis turėti jokio supratimo apie tuos santykius, kaipo tokius.

c) Fizinės prievartos ar dar kokios nors smurto formos panaudojimas siekiant priversti fiziškai ar psichologiškai silpnesnį asmenį lytiškai santykiauti? Ne, moteris nieko panašaus neteigia.

Nors šio ryto spaudoje figūruoja menamas bandymas pasinaudoti "aukos bejėgiškumu", bet nėra jokio paaiškinimo - kaip ir dėl ko tas tariamas bejėgiškumas pas sveiką-drūtą moterą galėjo atsirasti ir kuo konkrečiai pasireiškė?

Ją apšėrė narkotikais, kaip tą manekenę Klaipėdoje? Tikrai ne. Ji buvo girta, kaip pupų pėdas? Ne, nebuvo. Prarado sąmonę ir pabudo, dėl burnon brukamo vyriško organo? Ne, nieko panašaus. Tiesiog yra kvaila iki oligofrenijos lygio? Gydytojo pažymą ant stalo, kitaip nesiskaito!

d) Valstybės tarnautojui ar politikui privalomos etikos normų nepaisymas? Ne, kadangi minėtu laikotarpiu jis nebuvo nei vienas, nei kitas.

d) Pasikėsinimas į santuokinę neištikimybę? Taip, toks kaltinimas gali būti keliamas pagal aprašytos situacijos faktus.

e) Veidmainystė, kuomet viešomoje formuojamas kitus auklėjančio ir moralizuojančio šventeivos įvaizdis, o privačiame gyvenime elgiamasi kitaip? Taip, toks kaltinimas išties gali būti keliamas pagal aprašytos situacijos faktus.

Kaip matome, iš visų galimų punktų M.Majauskui pagrįstai galima prikišti tik D ir E - santuokinę neištikimybę bei veidmainystę.

Bet palaukite - nei vienas tų punktų negali būti to kilusio šaršalo pagrindu! Pas mus gi ne Talibano valdžia, lytiniai santykiai ne santuokoje ir greta santuokos nėra uždrausti. Priešingai - spaudoje aktyviai propaguojamas gyvenimas susimetus bei visokie netradiciniai grupiniai santykiai.

Tai grįžtu prie klausimo - kame konkrečiai yra spaudoje aprašytoje situacijoje M.Majausko elgsenos problema, gerbiamieji? Ko mes, vyrai, neturėtume tokioje situacijoje daryti iš to, ką padarė p.Mykolas? Ir kodėl?

Tie, kas žino ir supranta - konkrečiai ir tiksliai įvardinkite skirtumą tarp DERAMOS ir NETINKAMOS vyro elgsenos vėlyvą vakarą parsivedus pilnametę moterį iš baro namo. Nes aš žiūriu į šaršalą dėl Majausko ir nesuprantu.

Sekundei įsivaizduokime, kad įvykių metu pagrindinis herojus buvo nevedęs ir ne partijos narys. Ką tuomet jam prikištumėme?

Pagalbai siūlau sudėlioti situacija universaliai, be pavardžių. Taigi, faktinės įvykio aplinkybės yra tokios:

1. Vyras, neturintis jokio padidintam padorumui ar pan. etiškai įpareigojančio teisinio statuso. Šio punkto variantai:

1.1. Nevedęs;
1.2. Turintis nesantuokinę partnerę, toleruojančią nukrypimus į šalį;
1.3. Vedęs.

2. Moteris, pilnametė, teisni ir veiksni, sveiko ir pilno proto miestietė.

3. Tarnybinio pavaldumo, materialinės priklausomybės ar kitokio hierarchinio ar galios santykio tarp vyro ir moters nėra.

4. Jie kartu leidžia laisvalaikį tam tikrose kolektyvinio pobūdžio veiklose, kurių metu vartojamas alkoholis.

5. Po bendro laisvalaikio ir kartu vartoto alkoholio vėlyvu paros metu vyras kokiu nors pretekstu pakviečia moterį užeiti į svečius. Moteris sutinka ir eina su vyru į jo butą.

6. Bute vyras pradeda moteriai kalbėti komplimentus, aktyviai flirtuoti ir žodžiais bei veiksmais pateikia nedviprasmišką ofertą lytiniams santykiams.

7. Moteris žodžiais ir veiksmais atsisako akceptuoti ofertą ir kvietimą lytiniams santykiams vienareikšmiai atmeta.

8. Vyras nenaudoja jokios fizinės prievartos ar psichologinio smurto moters atžvilgiu, nedelsiant nutraukia aktyvaus flirtavimo veiksmus ir draugiškai išlydi moterį pro duris.

9. Palikusi vyro butą moteris nakvoti į savo namus nevyksta, nakties likučio eina praleisti pas draugę.

Dabar norėčiau, kad man kas nors išmintingesnis parodytu: kuriuose punktuose aprašytas nederamas vyro elgesys ir paaiškintu - kokios faktinės aplinkybės daro šią elgseną nederama?

Įdomu, ar atsiras kas sugebantis ne tik piktintis, bet ir paaiškinti elgsenos netinkamumo modelį aprašytoje abstrakčioje schemoje be pavardžių?

Lauksime tokio.

#MeToo
#MykolasMajauskas
#NederamosElgsenosAuka