Ko siekė ir dėl ko protestavo tas pagyvenusių dėdžių diriguojamas negausus būrelis TSPMI studentų, surengusių komišką kontrdemonstraciją?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2018-04-26 14:18:27, skaitė 787, komentavo 2

Ko siekė ir dėl ko protestavo tas pagyvenusių dėdžių diriguojamas negausus būrelis TSPMI studentų, surengusių komišką kontrdemonstraciją?

Vakar Vokiečių gatvėje įvyko dvi protesto demonstracijos. Vienos jų siekiai man yra visiškai aiškūs - garbūs ano meto Sąjūdžio vyrai kartu su Lietuvos patriotais bei demokratinių pažiūrų jaunimu iš judėjimo Pro Patria piktinosi dėl akademinės ir žodžio laisvės suvaržymo TSPMI.

Iš kurio klastingai grūdamas lauk vienas iškiliausių Lietuvos intelektualų prof.V.Radžvilas. Grūdamas būtent už tai, kad drįsta manyti, kalbėti ir veikti kitaip, nei pageidauja universiteto vadovybė. Kas europinių universitetų tradicijoje yra visiškas skandalas ir baisi gėda. Kitaminčių akademikų persekiojimas yra būtent totalitarinių visuomenių bruožas.

Pakanka prisiminti "filosofų garlaivį", kuriuo V.Leninas išsiuntė į Vakarus iškiliausius savo meto Rusijos intelektualus arba masinį žydų profesorių išstūmimą iš nacių Vokietijos universitetų.

Yra, yra tokia kitaip manančių profesorių grūdimo lauk iš akademijos tradicija - bet demokratinėje valstybėje būtų gėda ja sekti.

Tačiau, kaip matome savo akimis - TSPMI vadovybė laikosi būtent tokios, totalitarinės akademijos tradicijos. Anot jų - kitamaniui profesoriui jų universitete ne vieta.

Nepaisant to, kad V.Radžvilas realybėje pagal visus parametrus yra iškiliausias to universiteto bendruomenės narys ir realiausias pretendentas į Lietuvos intelektualo Nr.1 statusą.

Savaime suprantama, kad gebantis protauti ir gerbiantis demokratinės valstybės nuostatas dėl žodžio laisvės bei europietišką universitetinės kitamanystės tradiciją studentaujantis jaunimas dalyvavo šioje protesto demonstracijoje.

Jie gynė demokratiją, žodžio laisvę bei europinę akademinę tradiciją. Juos galima suprasti.

Ko negaliu suprasti - tai ko siekė ir dėl ko protestavo tas pagyvenusių dėdžių diriguojamas negausus būrelis TSPMI studentų, surengusių komišką kontrdemonstraciją?

Prieš ką jie protestavo, tie homoseksualistų judėjimo spalvų skėčiais mosikuojantys ir žvaigždėtomis ES vėliavomis apsigobę jaunikaičiai? Prieš Žodžio laisvę? Prieš europietiškas akademines pakantumo kitamanystei universiteto sienose tradicijas?

Prieš studentų teisę susipažinti su įvariomis nuomonėmis tuo pačiu klausimu ir išmokti pagrįstai pasirinkti ir atstovauti vieną iš jų arba turėti dar vieną?

Prieš prof.V.Radžvilo teisę turėti ir reikšti kitokią nuomonę pasaulėžiūros klausimais, negu pono R.Vilpišausko ir Co?

Kas galėtu ateiti - ir aiškiai bei suprantamai man paaiškinti - kokie buvo to jaunų žmonių būrelio susibūrimo tikslai?

Nes jeigu jie buvo tokie, kaip aukščiau išvardinti, tai dovanokite, bet tuomet stovėti tame būrelyje padoriam žmogui turėtu būti baisi gėda. Nepaisant jo pažiūrų!

Kadaise liberalai sakydavo:

- Nesutinku su Jūsų nuomone kategoriškai, mielas pone, tačiau esu pasiryžęs numirti už Jūsų teisę ją viešai ir nebaudžiamai išsakyti!

Bet tai buvo tikrieji Liberalai, kokių nūnai Motina Gamta nebegamina.

Dabartiniai, kaip matome, pasiryžę - ne, ne mirti, bet priešingai - mesti iš darbo savo ideologinius oponentus, kad tik pastarieji neturėtu galimybės išsakyti savo nuomonę.

O kai kurie neokomjaunuoliai, kaip matėme vakar, uždaruose FB pokalbiuose išsako atvirus siekius tiesiog naikinti kitaminčius. Tai iš jų reiškiamos pozicijos V.Radžvilas dar turėtu padėkoti, kad lieka gyvas ir sveikas, nors ir be mylimo darbo ir jo paskaitų išsiilgusių studentų.

Beje, bandydamas suvokti tos naujųjų komjaunuolių grupelės siekius veltui stebeilinausi į jų plakatus su lozungais.

Ten buvo surašytos kažkokios totalios ....kvailystės!

Buvo skundžiamasi, kad dėl šios demonstracijos praleistas seminaras. Buvo graudus prašymas "nejuodinti TSPMI", nors jis turėtu būti adresuotas gėdingus antidemokratinius kitaminčių persekiojimo veiksmus vykdančiai administracijai.

Buvo pats save paneigiantis reto kvailumo užrašas "Prieš jus tik jūs patys", idiotiškai atrodantis būtent prieš protestą nukreiptos demonstracijos dalyvio rankose.

Gerai, su plakatais ne kas. Tuomet bandžiau įsiklausyti, kas skanduojama ir dainuojama. Gal paaiškės protestuotojų siekiai?

Deja, deja.

Grojo škotiška dūdmaišių muzika. Dainavo užstalės girtuoklių himną "Ant kalno mūrai". Neina suprasti.

Buvo ritmingai skanduojama: "Lietuva, Landsbergis, Žalgiris".

Besiklausant ištiko kognityvinis disonansas: - kodėl "Lietuva", o ne "Europa, Europa" - jeigu chebra svajoja tapti europiečiais ideologine prasme, pečius apsigobusi ES vėliavomis ir mosuoja gėjų spalvų skėčiais?

Kuo čia dėtas prof. V.Landsbergis, jeigu būtent jo bendražygiai iš Sąjūdžio veteranų tarpo stovėjo Europinės Akademinės tradicijos bei Žodžio laisvės gynėjų priešakyje? O gal buvo turimas omenyje G.Landsbergis?

Tuomet taip ir reikėjo skanduoti - "Gabrielius, Gabrielius" arba "Anūkas, anūkas", nes kol kas pavardė Landsbergis pirmiausia asocijuojasi su profesoriumi, o ne su jo atžalomis.

Na, o dėl skandavimo "Žalgiris, Žalgiris" - tai išvis nesupratau, apie ką čia studentai protestuoja.

Senobės mūšis? Vilniaus futbolo klubas? Ar Kauno krepšinio? O gal patyliukais apmokėta geriamojo vandens reklama? Tskant, sekant lietuviškųjų liberalų tradicijomis?

Nežinia.

Taip ir nesužinojau - ko ten tas jaunimas stovėjo, grojo dūdmaišiais škotiškas maliodijas, mosikavo gėjų skėčiais bei reklamavo sporto klubo pavadinimą ar geriamojo vandens brendą.

Panašu, kad tiesiog paklusniai vykdė su kitamaniais akademijoje klastingai kovojančių vyresnių dėdžių parėdymus "biški paprotestuoti, kad atsverti vaizdeli", t.y. atliko baisią gėda užmaskuoti skirtos dekoracijos funkcijas.

Kaip ir priklauso neokomjaunuoliams pagal seną paprotį - Partija skazala "Nado", komsomol otvietil "Jest'!" [Partija pasakė "Reikia", komjaunimas tarė - "Bus!"]