Norėjote "Įvairovės" - turėkite ja savo vaikų mokyklose! Pasiturinčių Manhetteno leftistų patrolinimas nusisekė

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/perma... 2018-05-02 14:14:37, skaitė 765, komentavo 1

Norėjote

Būna labai juokinga regėti, kaip visų rūšių socialinio teisingumo karžygiai pradeda baubti ne savais balsais, kuomet susiduria su tuo, kad "įvairovė" ir "lygiava" bus realizuojami ne kieno nors kito, o būtent jų sąskaita ir jų erdvėje.

Kaip žinia, JAV realybėje yra viena labiausiai segreguotų Vakarų valstybių. Pasiturintys baltieji gyvena ir lanko mokyklas vienuose rajonuose, nepasiturintys lotynosai bei afroamerikiečiai - kitose. Ir realiame gyvenime jie mažai susiduria tarpusavyje.

Tačiau būtent tarp pasiturinčių baltųjų nūnai knibždėte knibžda t.v. SJW aka pažangiųjų svieto lygintojų, dieną naktį kovojančių prieš rasizmą, už pabėgėlių teises ir maksimaliai platų rasinės ir kultūrinės "diversity/įvairovės" diegimą. Ypač tokių gausu Pažangos bei hilaristų&obamistų tvirtovėse - Kalifornijoje bei NewYorke.

Ir štai NewYorko miesto valdžia, vykdanti džentrifikacijos programą, nutarė įdiegti įvairovę 17-je miesto mokyklų būtent labiausiai pasiturinčiame, pagrinde baltaodžių gyvenamame Manhetteno rajone. Liepta rezervuoti net 25% vietų tiems vaikams, kurie nesugeba praeiti matematikos ir anglų kalbos minimalaus testo.

Nesunku suprasti, kad tokių mažaraščių daugiausia būtent tarp rasinių ir kultūrinių mažumų. Reformatoriai vadovaujasi prielaida, kad juodukai bei lotynukai nesugeba išlaikyti tų testų dėl socialinės tėvų padėties ir mokymasis kartu su protingesniais vaikais padės jiems pasitempti.

Kitaip sakant, į elitines mokyklas norima prigrūsti -egrų, kurie neketina mokytis, užtat linksminsis visais įmanomais būdais, prekiaus narkokotikais bei lups kitaspalvius moksliukus!

Ir štai čia nutiko netikėtas dalykas. Didieji balsuotojai už Obamą bei Hilllary, Trumpo nekentėjai ir kovotojai už Socialinę Pažangą bei Įvairovės Plėtrą prabliuvo ne savais balsais, reikalaudami atšaukti tokį sprendimą ir apsaugoti jų pačių vaikus nuo tos Pažangos bei Įvairovės!

Pasižiūrėkite trumpą vaizdo įrašą (minutės su trupučiu trukmės) apie tai bei paskaitykite straipsnius:

Video:


https://www.youtube.com/watch?v=3Jk6TI6nM1M

Straipsnis: https://www.theroot.com/watch-room-filled-with-rich-white-n…

---
Vienžo, šnekos šnekomis, o realybėje tie pažangūs hilaristai&obamistai pasirengę būti tolerantiškais tik tol, kol meksikonus bei juodukus mato tik pro automobilio langus ar valančius viešuosius tualetus jų pamėgtuose kavinėse.

Gyventi greta su tamsiais-biednais, o juolab - mokyti kartu su jais savo vaikus pažangūs amerikiečiai nepageidauja. Nes kvailių nėra.

Įvairovė - puikiai skambantis reikalas, bet kiekvienas supranta, į ką tai išvirs realybėje konkrečioje mokykloje bei klasėje.

Beje, labai būtų smalsu pamatyti, kaip mūsų kovotojai už toleranciją bei pabėgėlių teises reaguotu, jeigu valdžia priimtų sprendimą į jų vaikų klases privalomai įlieti 25% Kirtimų tabore gyvenančių mokinukų?

Spėju, baubtu garsiau, nei Manhetteno hilaristai...